Glamorous Guangzhou

Lion dancing performance

Dragon boat racing

Baiyun Mountain, Guangzhou

The new axis of Guangzhou city

Guangzhou Haizhu Wetland

Guangzhou Luhu Lake

Canton Tower

Guangzhou Zhujiang New Town

Kapok’s bloom indicates the spring is coming. (Kapok is the city flower of Guangzhou)

The Pearl River of Guangzhou

Sculpture in Flower City Square

Source: The Information Office of Guangzhou Municipal People’s Government